2D1 6 2 2c17 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:19

Câu 17 [2D1-6.2-2] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Cho hàm số vẽ Tìm tất giá trị để phương trình A −2 < m < B −2 < m C −2 ≤ m < D −2 ≤ m ≤ f ( x) = m y = f ( x) có bảng biến thiên hình có nghiệm phân biệt Lời giải Đáp án A f x =m Để phương trình ( ) có nghiệm phân biệt đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số điểm phân biệt Dựa vào bảng biến thiên ta thấy −2 < m <
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 2 2c17 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 6 2 2c17 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay