2D1 6 2 2c13 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:19

y = f ( x) Câu 13 [2D1-6.2-2] (THPT C PHỦ HA NAM LẦN 1) Cho hàm số bảng biến thiên sau: f ( x) − = Phương trình nghiệm? A B Đáp án B Đương thẳng C Lời giải D y=2 cắt đồ thị hàm số khoảng hai điểm cực trị nên giao điểm với đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 2 2c13 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 6 2 2c13 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay