2D1 6 2 1c05 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:19

3 Câu [2D1-6.2-1] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU_NGHỆ AN_LẦN 2) Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình bên Hỏi phương trình ax  bx  cx  d  có nghiệm? A Phương trình khơng có nghiệm C Phương trình có hai nghiệm B Phương trình có nghiệm D Phương trình có ba nghiệm Lời giải Đáp án D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 2 1c05 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D1 6 2 1c05 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay