XÂY DỰNG MẠNG VIỆC LÀM TRÊN NỀN TẢNG JOOMLA

97 16 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG MẠNG VIỆC LÀM TRÊN NỀN TẢNG JOOMLA Ngành : Cơng nghệ thơng tin Niên khố : 2007 - 2011 Lớp : DH07DTGL Sinh viên thực : Nguyễn Thị Kim Hồng Nông Đức Mạnh Nguyễn Khắc Phong TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG MẠNG VIỆC LÀM TRÊN NỀN TẢNG JOOMLA Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths Phan Võ Minh Thắng Nguyễn Thị Kim Hồng - 07130179 Nông Đức Mạnh - 07130193 Nguyễn Khắc Phong - 07130203 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2012 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thực luận văn Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Phan Võ Minh Thắng tận tình hướng dẫn, bảo lời động viên khuyến khích giúp đỡ chúng em suốt trình thực luận văn Chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu năm học vừa qua Chúng xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc Ơng Bà, Cha Mẹ chăm sóc, nuôi dạy chúng thành người Xin chân thành cảm ơn anh chị bạn bè ủng h ộ, giúp đỡ động viên chúng em thời gian học tập nghiên cứu Mặc dù chúng em cố gắng hoàn thành tốt luận văn phạm vi khả cho phép chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định Chúng em kính mong nhận cảm thơng tận tình bảo q Thầy Cơ bạn Nhóm sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Hồng Nông Đức Mạnh Nguyễn Khắc Phong GVHD: Phan Võ Minh Thắng I SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I  MỤC LỤC II  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIII  DANH MỤC CÁC HÌNH IX  DANH MỤC CÁC BẢNG XI  TÓM TẮT XIII  CHƯƠNG 1:  MỞ ĐẦU 1  1.1.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1  1.2.  MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2  1.2.1.  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2  1.2.2.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2  CHƯƠNG 2:  TỔNG QUAN 3  2.1.  TỔNG QUAN 3  2.2.  TÌM HIỂU CÁC WEBSITE TÌM VIỆC TRONG NƯỚC 3  2.2.1.  TRANG HTTP://VIETNAMWORKS.COM 3  2.2.2.  TRANG HTTP://HRVIETNAM.COM 6  2.3.  TÌM HIỂU CÁC WEBSITE TÌM VIỆC NƯỚC NGỒI 9  2.3.1.  TRANG HTTP://WWW.MONSTER.COM 9  2.3.2.  TRANG HTTP://WWW.HRCHANNELS.COM 10  2.4.  KẾT LUẬN RÚT RA TỪ VIỆC KHẢO SÁT 11  CHƯƠNG 3:  TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ VÀ COMPONENT LIÊN QUAN 12  3.1  TỔNG QUAN VỀ CMS 12  3.1.1  Giới thiệu CMS 12  GVHD: Phan Võ Minh Thắng II SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla 3.1.2  Mơ hình kiến trúc CMS 13  3.1.3  Mơ hình MVC 14  3.2  TỔNG QUAN VỀ JOOMLA 14  3.2.1  Khái niệm joomla 14  3.2.2  Vài nét lịch sử phát triển joomla 15  3.2.3  Các phiên joomla 16  3.2.4  Kiến trúc joomla 16  3.2.5  Vì chọn joomla 17  3.2.6  Ứng dụng joomla 17  3.3  COMPONENT JA JOBBOARD 1.5 18  3.3.1.  Giới thiệu 18  3.3.2.  Lựa chọn mã nguồn mở để cài đặt Component Ja Jobboard 1.5 18  3.3.3.  Các modules Ja Jobboard 18  3.3.4.  Ưu điểm 19  3.3.5.  Nhược điểm 19  CHƯƠNG 4:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG 20  4.1.  PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 20  4.2.  MƠ HÌNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 20  4.2.1.  CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI KHÁCH 20  4.2.1.1.  Đăng ký người tìm việc 20  4.2.1.2.  Đăng ký nhà tuyển dụng 20  4.2.1.3.  Đăng nhập 21  4.2.1.4.  Tìm việc nhanh 21  4.2.1.5.  Tìm việc nâng cao 21  4.2.1.6.  Xem việc theo ngành nghề 21  4.2.1.7.  Xem danh sách công việc 21  GVHD: Phan Võ Minh Thắng III SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla 4.2.1.8.  Xem danh sách nhà tuyển dụng 21  4.2.1.9.  Xem chi tiết công việc 21  4.2.1.10.  Xem chi tiết nhà tuyển dụng 21  4.2.1.11.  Xem hồ sơ ứng viên 22  4.2.1.12.  Xem chi tiết hồ sơ ứng viên 22  4.2.1.13.  Lấy lại mật 22  4.2.1.14.  Lấy lại tên đăng nhập 22  4.2.1.15.  Bình chọn 22  4.2.2.  CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN 22  4.2.2.1.  Cập nhật tài khoản 22  4.2.2.2.  Đăng xuất 22  4.2.3.  CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TÌM VIỆC 22  4.2.3.1.  Lưu công việc 22  4.2.3.2.  Quản lý việc yêu thích 23  4.2.3.3.  Nộp đơn xin việc 23  4.2.3.4.  Cập nhật thông tin tài khoản 23  4.2.3.5.  Quản lý hồ sơ 23  4.2.3.6.  Quản lý đơn xin việc 23  4.2.3.7.  Tìm việc mong muốn 23  4.2.4.  CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG 24  4.2.4.1.  Tìm hồ sơ ứng viên 24  4.2.4.2.  Xem hồ sơ ứng viên 24  4.2.4.3.  Lưu hồ sơ ứng viên 24  4.2.4.4.  Quản lý hồ sơ yêu thích 24  4.2.4.5.  Quản lý đơn xin việc 24  4.2.4.6.  Gửi email cho ứng viên 24  GVHD: Phan Võ Minh Thắng IV SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla 4.2.4.7.  Quản lý công việc 24  4.2.4.8.  Đăng tuyển công việc 24  4.2.4.9.  Đăng tuyển việc bật 24  4.2.4.10.  Mua gói đăng cơng việc 24  4.2.4.11.  Quản lý tài khoản 25  4.2.5.  4.3.  CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN TRỊ 25  4.2.5.1.  Quản lý công việc 25  4.2.5.2.  Quản lý nhà tuyển dụng 25  4.2.5.3.  Quản lý người tìm việc 25  4.2.5.4.  Quản lý giao dịch 25  4.2.5.5.  Quản lý đơn xin việc 25  4.2.5.6.  Quản lý ngành nghề 25  4.2.5.7.  Quản lý địa điểm 25  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 25  4.3.1.  XÁC ĐỊNH ACTOR VÀ USECASE 25  4.3.2.  LƯỢC ĐỒ USECASE 28  4.3.2.1.  LƯỢC ĐỒ TỔNG QUÁT 28  4.3.2.2.  LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR KHÁCH 29  4.3.2.3.  LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR THÀNH VIÊN 30  4.3.2.4.  LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR NGƯỜI TÌM VIỆC 30  4.3.2.5.  LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR NHÀ TUYỂN DỤNG 31  4.3.2.6.  LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR QUẢN TRỊ 32  4.3.3.  ĐẶC TẢ CỦA TỪNG USECASE 33  4.3.3.1.  ACTOR KHÁCH 33  4.3.3.1.1.  Usecase đăng ký người tìm việc 33  4.3.3.1.2.  Usecase đăng ký nhà tuyển dụng 34  GVHD: Phan Võ Minh Thắng V SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla 4.3.3.1.3.  Usecase đăng nhập 35  4.3.3.1.4.  Usecase tìm kiếm nhanh 36  4.3.3.1.5.  Usecase tìm kiếm nâng cao .37  4.3.3.1.6.  Usecase xem danh sách công việc 39  4.3.3.1.7.  Usecase xem danh sách nhà tuyển dụng 40  4.3.3.1.8.  Usecase xem chi tiết công việc .40  4.3.3.1.9.  Usecase xem chi tiếtnhà tuyển dụng .42  4.3.3.2.  ACTOR THÀNH VIÊN 43  4.3.3.2.1.  Usecase đăng xuất 43  4.3.3.3.  ACTOR NGƯỜI TÌM VIỆC 44  4.3.3.3.1.  Usecase lưu công việc .44  4.3.3.3.2.  Usecase nộp đơn xin việc 45  4.3.3.3.3.  Usecase quản lý việc yêu thích .46  4.3.3.3.4.  Usecase cập nhật thông tin tài khoản 47  4.3.3.3.5.  Usecase quản lý hồ sơ .48  4.3.3.3.6.  Usecase quản lý đơn xin việc 50  4.3.3.3.7.  Tìm việc mong muốn 51  4.3.3.4.  ACTOR NHÀ TUYỂN DỤNG 52  4.3.3.4.1.  Usecase tìm hồ sơ ứng viên .52  4.3.3.4.2.  Usecase xem hồ sơ ứng viên 53  4.3.3.4.3.  Usecase lưu hồ sơ ứng viên .54  4.3.3.4.4.  Usecase quản lý hồ sơ yêu thích .54  4.3.3.4.5.  Usecase quản lýđơn xin việc 55  4.3.3.4.6.  Usecase gửi mail cho ứng viên 56  4.3.3.4.7.  Usecase quản lý công việc 57  4.3.3.4.8.  Usecase đăng tuyển công việc 59  4.3.3.4.9.  Usecase đăng tuyển công việc bật 60  4.3.3.4.10.  Usecase quản lý hồ sơ 61  4.3.3.5.  ACTORNGƯỜI QUẢN TRỊ 63  4.3.3.5.1.  Usecase quản lý người tìm việc .63  4.3.3.5.2.  Usecase quản lý giao dịch .65  4.3.4.  GIAO DIỆN HỆ THỐNG 67  CHƯƠNG 5:  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 71  GVHD: Phan Võ Minh Thắng VI SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla Sửagiao dịch: 3.1 Hệ thống hiển thị form thông tin gồm: “Customer”, “Completed”, “Product type”, “Product (ID)”, “Amount (VNĐ)”, “Receipt ID”, “Ngày tạo”, “Payment method”, “Detail” 3.2 Actor nhập thông tin cần sửa Actor chọn “Lưu” 3.3 Hệ thống cập nhật thành công thông tin giao dịch Điều kiện tiên quyết: Actor phải đăng nhập thành công vào hệ thống Điều kiện sau: + Thêm giao dịchthành cơng  usecase kết thúc + Xóa giao dịch việc  usecase kết thúc + Sửa giao dịch việc  usecase kết thúc Điểm mở rộng: Khơng có Bảng 4.29: Đặc tả usecase quản lý giao dịch GVHD: Phan Võ Minh Thắng 66 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla 4.3.4 GIAO DIỆN HỆ THỐNG  Giao diện trang chủ Hình4.7: Giao diện trang chủ GVHD: Phan Võ Minh Thắng 67 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla  Giao diện tìm việc cao Hình 4.81: Giao diện trang tìm kiếm nâng cao GVHD: Phan Võ Minh Thắng 68 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla  Giao diện danh sách cơng việc Hình 4.9: Giao diện trang danh sách cơng việc  Giao diện người tìm việc Hình 4.10: Giao diện trang người tìm việc GVHD: Phan Võ Minh Thắng 69 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla  Giao diện nhà tuyển dụng Hình 4.11: Giao diện trang nhà tuyển dụng GVHD: Phan Võ Minh Thắng 70 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau trình nghiên cứu chúng em xây dựng trang web Mạng việc làm dựa tảng Joomla Hiện thực chức cần thiết hệ thống - Sử dụng thành công component Ja Jobboard 1.5 - Hiện thực module trang web - Tùy chỉnh giao diện theo ý muốn - Việt hóa tồn trang web - Thanh toán wirebank - Code thêm chức thống kê số lượng công việc đăng tuyển, số lượng nhà tuyển dụng, số lượng người tìm việc 5.2 - 5.3 - NHỮNG MẶC HẠN CHẾ Phụ thuộc vào component Ja Jobboard 1.5 nên dùng Joomla 1.5 HƯỚNG PHÁT TRIỂN Bổ sung chức vấn trực tuyến nhà tuyển dụng người tìm việc - Bổ sung chức cho người tìm việc biết nhà tuyển dụng xem hồ sơ - Thực chức đa ngôn ngữ GVHD: Phan Võ Minh Thắng 71 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://www.joomla.org/ [2] http://www.joomlaviet.com/ [3] http://jobboard.joomlart.com/ [4] http://wiki.joomlart.com/ [5] http://www.jomsocial.com/ [6] http://www.vietnamworks.com/ [7] http://www.timviecnhanh.com/ GVHD: Phan Võ Minh Thắng 72 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla PHỤ LỤC : HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT JOOMLA Bước : Trước tiên để cài đặt joomla điều cần thiết cài đặt wamp xamp Bước : Sau cài đặt thành cơng chạy wamp Mở phpMyAdmin cách chọn phpMyAmin hình vào đường dẫn http://localhost/ chọn phpMyAdmin Bước : tạo sở liệu, MySQL conection collation chọn : utf8_general_ci utf8_unicode_ci, ví dụ hình : GVHD: Phan Võ Minh Thắng 73 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla Hình 3.3: Tạo sở liệu MYSQL Bước : giải nén tập tin joomla download , sau copy thư mục giải nén vào thư mục C:\wamp\www wamp Bước : mở trinh duyêt gõ địa : http://localhost/joomla1.5.3 : joomla1.5.3 tên thư mục joomla hình xuất sau : GVHD: Phan Võ Minh Thắng 74 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla Hình 3.4: Cài đặt ngơn ngữ cho Joomla Chọn language en-GB EngLish (United kindom) Bước :Kiểm tra cấu hình hệ thống GVHD: Phan Võ Minh Thắng 75 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla Hình 3.5: Kiểm tra cấu hình Joomla Nếu giá trị kiểm tra có màu xanh OK Nếu giá trị kiểm tra có màu đỏ bạn cần hỏi phận Hỗ trợ kỹ thuật Server Bạn tiếp tục cài đặt nhiên số chức không hoạt động Bước : Thông tin quyền GVHD: Phan Võ Minh Thắng 76 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla Hình 3.6: Thơng tin quyền Joomla Bước : Thiết lập thông số để kết nối tới Cơ sở liệu Hình 3.7: Thiết lập thơng số kết nối sở liệu GVHD: Phan Võ Minh Thắng 77 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla Host name : thông thường localhost Username : root Pass : password sở liệu khơng có bỏ trống Database name : tên sở liệu (lưu ý : tên sở liệu phải trùng nhau) Bước Thiết lập thông số FTP Nếu Host bạn không hỗ trợ, mục không hiển thị Nếu Host bạn hỗ trợ, bạn cần ý: Username: Tên tài khoản FTP Password: Mật tương ứng Auto Find Path: Tự động tìm đường dẫn tới nơi chứa Web bạn (Nên dùng tài khoản mà bạn Upload cài đặt Joomla lên HOST) Hình 3.8: Thiết lập thông số FTP GVHD: Phan Võ Minh Thắng 78 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla Bước 10 : thiết lập cấu hình site bạn Site name: tên site bạn VD: VnExpress, Hosting Việt Nam, ThanhNienOnline - Your Email: địa email bạn - Admin Password: Mật để quản trị Joomla Các thơng số sau thay đổi dễ dàng nên bạn không cần bận tâm Chỉ cần nhớ mật đủ - Install Defaul Sample Data: Cài đặt liệu mẫu Bạn nên nhấn nút để Joomla tạo mẫu cho bạn trang web đơn giản GVHD: Phan Võ Minh Thắng 79 SV: Hồng, Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla Hình 3.4: Cấu hình site Bước : kết thúc Lưu ý: tài khoản truy nhập hệ thống là: admin; mật khẩu: mật mà bạn gõ bước Để xem Website bạn: Nhấn vào nút Site Để quản trị Website: Nhấn vào nút Admin Đường dẫn có dạng sau: http://localhost/joomla.15.3/administrator/ GVHD: Phan Võ Minh Thắng 80 SV: Hồng, Mạnh, Phong ... thực trang web Mạng việc làm Chúng em lựa chọn mã nguồn mở Joomla 1.5 để xây dựng hệ thống mạng việc làm Qua trình nghiên cứu, chúng em xây dựng hoàn chỉnh trang web mạng việc làm, việt hóa tồn... định xây dựng website Mạng việc làm, hỗ trợtìm kiếm cơng việc, tạo hội việc làm cho người chưa có việc làm người có việc làm mà mong muốn có cơng việc tốt Các ứng viên tìm kiếm cho cơng việc. .. Mạnh, Phong Xây dựng mạng việc làm tảng Joomla 1.2 MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.2.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU o Tìm hiểu xây dựng website Mạng việc làm nhằm hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG MẠNG VIỆC LÀM TRÊN NỀN TẢNG JOOMLA , XÂY DỰNG MẠNG VIỆC LÀM TRÊN NỀN TẢNG JOOMLA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay