NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VAADIN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỒ SƠ HÀNH CHÍNH TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

202 18 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VAADIN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỒ HÀNH CHÍNH TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS Phạm Văn Tính Nguyễn Phú Cường Trần Văn Hồng Lê Thị Phương Châu Thanh Thắng TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM Cán hướng dẫn: TS Phạm Văn Tính Cán phản biện: Cơng ty cổ phần phần mềm SÀI GÒN MỚI Luận văn cử nhân bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày 31 tháng năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ Giáo Dục Đào Tạo Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc Trường ĐH NÔNG LÂM TpHCM NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên: NGUYỄN PHÚ CƯỜNG Ngày tháng năm sinh: 05/02/1989 Chuyên ngành: Mạng máy tính Phái: Nam Nơi sinh: Đồng Nai Ngành : CNTT Họ tên sinh viên: TRẦN VĂN HOÀNG Ngày tháng năm sinh:19/11/1989 Chuyên ngành: Mạng máy tính Phái: Nam Nơi sinh:Tây Ninh Ngành : CNTT Họ tên sinh viên: LÊ THỊ PHƯƠNG Ngày tháng năm sinh: 20/03 /1989 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Phái: Nữ Nơi sinh:Vũng Tàu Ngành : CNTT Họ tên sinh viên: CHÂU THANH THẮNG Ngày tháng năm sinh: 20/10/1988 Chuyên ngành: Mạng máy tính Phái: Nam Nơi sinh: Đắk Lắk Ngành : CNTT I TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Tìm hiểu portal mã nguồn mở Liferay Tìm hiểu Java framework vaadin Xây dựng ứng dụng portal cửa theo u cầu cơng ty Sài Gòn Mới III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 01/04/2011 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 26/08/2011 V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS Phạm Văn Tính Ngày / / CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ngày / / CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH Ngày / / KHOA CNTT LỜI CẢM TẠ  Lời cảm ơn đầu tiên, chúng em xin kính gửi lòng biết ơn chân thành đến ông bà, cha mẹ nuôi dưỡng dạy bảo để chúng em có ngày hơm Xin cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt Thầy, Cô Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho chúng em suốt thời gian học tập trường Cảm ơn thầy, TS Phạm Văn Tính tận tình hướng dẫn chúng em suốt thời gian thực đề tài Cảm ơn tập thể quý công ty cổ phần phần mềm SÀI GỊN MỚI tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng em hoàn thành luận văn Mặc dù chúng em cố gắng hoàn thành đề tài với tất nỗ lực, không tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận bảo q Thầy, Cơ góp ý chân thành bạn Kính chúc q thầy mạnh khỏe, quý công ty tiếp tục đạt nhiều thắng lợi giảng dạy, nghiên cứu khoa học nghiệp trồng người Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Nguyễn Phú Cường Trần Văn Hoàng Lê Thị Phương Châu Thanh Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT JDK Java Development Kit API Application Programming Interface AJAX Asynchronous JavaScript and XML AD Active Directory AWT Abstract Window Toolkit CSDL Cơ Sở Dữ Liệu CSS Cascading Style Sheets HTML HyperText Markup Language HTTP HyperText Transfer Protocol XML EXtensible Markup Language DCOM Distributed Component Object Model DNS Domain Name System LDAP Lightweight Directory Access Protocol XML eXtensible Markup Language JSR Java Specification Request JSP JavaServer Pages JSON JavaScript Object Notation SDK Software Development Kit SWT The Standard Widget Tookit GVHD: TS Phạm Văn Tính i SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử SQL Structured Query Language GWT Google Web Toolkit RIA Rich Internet Application IDE Integrated Development Environment UI User Interface JSF JavaServer Faces IMAP Internet Message Access Protocol UML Unified Modeling Language UBND Ủy Ban Nhân Dân UIDL User Interface Definition Language URL Uniform Resource Locator UBND Ủy Ban Nhân Dân MVC Model-View-Controller RTF Rich Text Format GVHD: TS Phạm Văn Tính ii SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử DANH MỤC HÌNH Hình 3-1-Cơ chế xử lý request từ client portlet 13  Hình 3-2- IPC event 19  Hình 3-3 - Vòng đời sử lý kiện IPC 20  Hình 3-4- Cấu hình biến mơi trường 21  Hình 3-5- Cấu hình biến mơi trường (tt) 22  Hình 3-6-Cài đặt liferay plugin eclipse 22  Hình 3-7-Cài đặt liferay IDE .23  Hình 3-8-Cấu hình liferay SDK 23  Hình 3-9- Cấu hình liferay SDK(tt) 24  Hình 3-10-Cấu hình server .24  Hình 3-11-Cấu hình server (tt) 25  Hình 3-12-Cấu hình server (tt) 25  Hình 3-13-Cấu hình server(tt) 26  Hình 3-14-Tạo server 27  Hình 3-15-Tạo server(tt) 27  Hình 3-16-Cài đặt server thành cơng 28  Hình 3-17-Tạo liferay project 28  Hình 3-18- Tạo liferay project (tt) .29  Hình 3-19- Tạo liferay project (tt) .29  Hình 3-20- Tạo portlet .30  Hình 3-21- Tạo portlet (tt) 30  Hình 3-22- Tạo portlet (tt) 31  Hình 3-23- Deloy portlet eclipse 35  Hình 3-24- Deloy portlet eclipse(tt) 35  Hình 3-25- Deloy portlet eclipse(tt) 35  Hình 3-26 - Kiến trúc vaadin .36  Hình 3-27- Cấu Trúc vaadin 39  Hình 3-28- Component-diagram 40  GVHD: TS Phạm Văn Tính iii SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Hình 3-29-Client-side 41  Hình 3-30 -Data-model 43  Hình 3-31-Mở cửa sổ 45  Hình 3-32-Sơ đồ hoạt động layout event 47  Hình 3-33- Đăng ký kiện thông qua class .48  Hình 3-34 - Kết hiển thị label .49  Hình 3-35 - Kết hiển thị Link(tt) 50  Hình 3-36- Kết hiển thị TextField .50  Hình 3-37- Kết hiển thị button .51  Hình 3-38 - Trước bấm vào button 51  Hình 3-39- Kết hiển thị checkbox .52  Hình 3-40- Kết hiển thị radioButton 53  Hình 3-41 - Kết hiển thị ListSelect .53  Hình 3-42- Kết hiển thị table 54  Hình 3-43 – Ví dụ thêm layout window 54  Hình 3-44 - Kết hiển thị HorizonLayout .55  Hình 3-45 - Kết hiển thị HorizonLayout .56  Hình 3-46 - Kết hiển thị GridLayout 57  Hình 3-47 – Kết hiển thị merge GridLayout .57  Hình 3-48 – Kết hiển thị Absolute layout 58  Hình 3-49 - Ứng dụng iceface 60  Hình 3-50- Ứng dụng vaadin .61  Hình 3-51- Ứng dụng iceface(tt) 61  Hình 3-52- Ứng dụng vaadin(tt) 62  Hình 3-53- Ứng dụng icefaces(tt) 62  Hình 3-54- Ứng dụng vaadin .63  Hình 3-55- Lược đồ icefaces 63  Hình 3-56- đồ disign vaadin 64  Hình 3-57 - Hello word 74  Hình 3-58 – đồ hoạt động vaadin 75  Hình 3-59- Cửa sổ chọn project vaadin .77  Hình 3-60-Cửa sổ đặt tên cho project 77  Hình 3-61-Cửa sổ chọn tạo project vaadin 78  GVHD: TS Phạm Văn Tính iv SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Hình 3-62-Cấu trúc project vaadin tạo 78  Hình 3-63-Cửa sổ chọn tạo portlet vaadin 79  Hình 3-64- Đặt tên class cho portlet vaadin .79  Hình 3-65-Cấu trúc portlet khỏi tạo 80  Hình 3-66- Thêm theme project vaadin 83  Hình 3-67-Tạo theme (tt) 84  Hình 3-68-Áp dụng theme 84  Hình 3-69-Ví dụ theme 85  Hình 3-70-Tạo theme cho vaadin(tt) 85  Hình 3-71-Tạo project theme .87  Hình 3-72-Cấu trúc thư mục project vaadin 87  Hình 3-73-Sử dụng theme liferay .88  Hình 3-74-Sử dụng thêm liferay(tt) 88  Hình 3-75-Danh sách gói theme liferay .88  Hình 3-76-Kết thị theme chọn .89  Hình 3-77-Tạo project vaadin 89  Hình 3-78-Tao lớp model 90  Hình 3-79 - Kết hiển thị Bean 92  Hình 3-80 - Sắp xếp thứ tự hiển thị component 93  Hình 3-81 - Custom component form 95  Hình 3-82 - Kết hiển thị custom form 97  Hình 3-83-Giao diện hiển thị setRepuired 98  Hình 3-84 - Thơng báo lỗi không nhập liệu 98  Hình 3-85 - Giao diện kiểm tra độ dài liệu 99  Hình 3-86-Tạo project keo thả 101  Hình 3-87-Tạo project keo thả(tt) 101  Hình 3-88- Giao diện kéo thả 102  Hình 3-89-Giao diện kéo thả(tt) .102  Hình 3-90:Mơ tả cách làm việc lucene .107  Hình 3-91- Giao diện hiển thị 110  Hình 3-92 - Kết tập tin xuất 110  Hình 4-1-Quy trình hồ hành 115  Hình 4-2- đồ usecase hồ lao động (main) 115  GVHD: TS Phạm Văn Tính v SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Hình 4-3- đồ usecase main(tt) 116  Hình 4-4 - đồ usecase main (tt) 116  Hình 4-5 - Lượt đồ cập nhật sử dụng lao động .120  Hình 4-6- Lược đồ activity tra cứu sử dụng lao động 122  Hình 4-7- Lược đồ activity tra in sử dụng lao động 123  Hình 4-8- Lược đồ activity in danh sách sử dụng lao động .124  Hình 4-9-Lược đồ activity xem chi tiết sử dụng lao động 125  Hình 4-10- Lược đồ activity xố sử dụng lao động 126  Hình 4-11 - Lược đồ activity cập nhật tăng giảm lao động .130  Hình 4-12- Lược đồ activity tra cứu tăng giảm lao động .132  Hình 4-13 -Lược đồ activity in tăng giảm lao động 133  Hình 4-14 -Lược đồ activity in danh sách tăng giảm lao động .134  Hình 4-15-Lược đồ activity chi thiết tăng giảm lao động .136  Hình 4-16-Lược đồ activity xóa tăng giảm lao động .137  Hình 4-17-Lược đồ activity cập nhật thang lương bảng lương 139  Hình 4-18-Lược đồ activity tra cứu thang lương bảng lương 142  Hình 4-19-Lược đồ activity in thang lương bảng lương 143  Hình 4-20-Lược đồ active in danh sách thang lương bảng lương .144  Hình 4-21-Lược đồ activity xem danh sách thang lương bảng lương 145  Hình 4-22: Lược đồ activity xoá thang lương bảng lương 146  Hình 4-23-Lược đồ activity cập nhật thỏa ước lao động 149  Hình 4-24-Lược đồ activity tra cứu thỏa ước lao động .151  Hình 4-25- Lược đồ activity in thỏa ước lao động 152  Hình 4-26-Lược đồ activity in danh sách thỏa ước lao động 153  Hình 4-27-Lược đồ activity xem chi tiết thỏa ước lao động 154  Hình 4-28-Lược đồ activity xóa thỏa ước lao động 155  Hình 4-29-Lược đồ activity cập nhật nội quy lao động 158  Hình 4-30-Lược đồ activity tra cứu nội quy lao động .160  Hình 4-31-Lược đồ activity in nội quy lao động .161  Hình 4-32-Lược đồ activity in danh sách nội quy lao động 162  Hình 4-33-Lược đồ activity chi thiết nội quy lao động 163  Hình 4-34-Lược đồ activity xóa nội quy lao động 164  Hình 4-35 - đồ csdl .165  GVHD: TS Phạm Văn Tính vi SVTH: Cường, Hoàng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử portalPreferences.setValue(“tranghienthi”,layout.getLayoutId+””); Khi muốn chuyển đến portlet ta lấy layoutId chứa portlet từ PortalPreferences portletId để tạo portletUrl thực chuyển trang long plid = GetterUtil.getLong(portalPreferences getValue(“tranghienthi”,"porletId")); PortletURL portletURL = liferayPortletResponse.createLiferayPortletURL(plid,"porletId", PortletRequest.ACTION_PHASE); 4.5.4 Một số vấn đề thiết kế giao diện 4.5.4.1 Header component table Component table vaadin xây dựng sẳn với hai thành phần header, body, footer Vấn đề gặp phải phần header table cho phép hiển thị dạng text hình ảnh mà khơng cho phép thị dạng component gặp khó khăn muốn hiển thị component header(ví dụ List lựa chọn để hổ trợ lọc liệu…)  Cách giải ● Cách 1: Trong table có hổ trợ kiện click vào header table, click vào header ta xác định ô header chọn, xác đinh ô chọn ta thai đổi hình ảnh thị icon đó(ta sử dụng icon để hiển thị cho component) nhiên cách áp Cách 2: Ta ẩn header table lấy phần body table khác để làm header giả cho table Tuy nhiên cách gặp vấn đề việc kết hợp table cho tương thích giống table 4.5.4.2 Bố trí vị trí component component form  Gặp khó khăn với giao diện phức tạp : Khi giao diện phức tạp trình custom form gặp nhiều khó khăn việc xếp vị trí component canh lề cho component Giải : Dùng GridLayout chia nhỏ thành nhiều form khác để custom lại cho theo giao diện người dùng yêu cầu GVHD: TS Phạm Văn Tính 171 SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử  Khi custom form có chứa layout không xếp thứ tự hiển thị : Khi custom form form có layout chính, layout lại có thêm nhiều layout Field thêm vào layout khơng thể sử dụng phương thức setVisibleItemProperties(Object[] visibleProperties) Phương thức xếp lại thứ tự hiển thị component giao diện Khi khơng có phương thức component hiển thị xếp thứ thự theo bảng chữ Giải : Dùng GridLayout để hiển thị component theo thức tự mong muốn 4.5.4.3 Khơng thay đổi vị trí hiển thị thông báo lỗi ● Khi validate Field người dùng nhập khơng quy định thơng báo lỗi xuất Mặc định vaadin thông báo lỗi xuất phần footer form Nếu form mà có nhiều Field khơng hiển thị hết hình người dùng cảm thấy khó khăn việc xem thông báo lỗi Cách giải quyết: Sử dụng phương thức showNotification(e.getLocalizedMessage(), Notification.TYPE_WARNING_MESSAGE) để hiển thị thông báo lỗi thay cho thơng báo lỗi mặc định ● Q trình validate không theo thứ tự custom form : Trong custom form ta ln có layout chính, ta thêm layout nhỏ vào layout thêm component vào layout nhỏ q trình validate khơng theo thứ tự từ xuống giao diện hiển thị Cách giải quyết: Chưa giải GVHD: TS Phạm Văn Tính 172 SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử CHƯƠNG : KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau thời gian nghiên cứu, nhóm thực số mục tiêu sau: ● Tìm hiểu lý thuyết: Java framework Vaadin, Lucence, RTF reports, Liferay Portal ● Áp dụng vào thực tế công nghệ sau:  Sử dụng Java framework Vaadin xây dựng giao diện cho ứng dụng hồ lao động, danh mục dùng chung  Sử dụng Lucene để hổ trợ tìm kiếm đơn giản phức tạp  Sử dụng Liferay việc quản lý cung cấp phần mềm lõi cho ứng dụng  Sử dụng RTF reports xuất báo cáo ● Xây dựng tài liệu : Hướng dẫn sử dụng vaadin, liferay Bộ thu thập yêu cầu Hồ hành Ngoài thời gian nghiên cứu phát triển ứng dựng vaadin mơi trường liferay nhóm chúng em có số nhận xét framework vaadin sau ● Trong thời gian đầu nghiên cứu vaadin: o Dễ dàng nắm bắt tất component vaadin dùng cho việc viết ứng dụng web thơng thường, tương tự component Swing, cách cài đặt cấu hình đơn giản dễ thực hiện, ngày người có swing thực ứng dụng vaadin đơn giản o Tuy nhiên gặp đề khó khăn cho việc hiểu rõ chế hoạt động, chuyển trang… vaadin, nguyên nhân việc ứng dụng web mà viết ứng dụng swing GVHD: TS Phạm Văn Tính 173 SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tửTrong thời gian tìm hiểu liferay viết portlet vaadin o Để hiểu tạo portlet vaadin dễ dàng o Nhưng gặp khó khăn sử dụng hỗ trợ liferay, thực đa ngôn ngữ cho portlet vaadin, chuyển trang thành phần bên portlet, custom css… ● Thời gian viết ứng dụng hồ cửa o Khá dễ dàng thực việc viết giao diện, sử dụng api liferay giải vấn đề gặp phải o Tuy nhiêu lại có khó khăn viết giao diện phức tạp, giao diện có componet chứa component khác o Thực thay đổi hiển thị ứng dụng dễ dàng nhờ hỗ trợ tốt ajax, việc kiểm tra liệu người dùng nhập trước submit đơn giản nhờ bắt kiện  Kết luận: Nếu phát triển mơi trường portal nên sử dụng vaadin để viết ứng dụng web mà ứng dụng gần giống với ứng dụng desktop, ứng dụng mà việc xử lý hình(hạn chế việc chuyển trang) Còn phát triển ngồi mơi trường liferay khơng vấn đề 5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN Xây dựng hoàn thiện ứng dụng hồ hành Nghiên cứu cách viết ứng dụng vaadin theo mơ hình MVC, cách viết ứng dụng web theo hướng swing gặp vấn đề khó khăn ứng dụng qua lớn GVHD: TS Phạm Văn Tính 174 SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vaadin, Book of Vaadin,Vaadin 6.4,2010 [2] Liferay,Packtpub.Liferay.Portal.6.Enterprise,2010 [3] Nội dung Slide trình bày Chính Phủ Điện Tử Phần mềm lõi, thầy Phạm Văn Tính Vaadin : ● ● ● ● Homepage : http://vaadin.com/home Source code : http://vaadin.com/src Sampler : http://demo.vaadin.com/sampler Forum : http://vaadin.com/forum Liferay Portal : ● Homepage : http://www.liferay.com/ Khác : ● ● ● ● RTF template : http://rtftemplate.sourceforge.net/ Lucene : http://lucene.apache.org/java/docs/index.html JSON : http://www.json.org/ Google web toolkit : http://code.google.com/webtoolkit/ GVHD: TS Phạm Văn Tính 175 SVTH: Cường, Hoàng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử PHỤ LỤC Hình Ảnh Kết Quả Đạt Được Ứng Dụng Hồ Lao Động, Danh Mục Dùng Chung ● Portlet Sử dụng lao động Phụ Lục 1-Tra cứu sử dụng lao động Phụ Lục 2-Chi tiết sử dụng lao động GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hoàng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Phụ Lục 3- Thêm sử dụng lao động ● Thang lương bảng lương Phụ Lục 4-Tra cứu thang lương bảng lương Phụ Lục 5-Đăng ký thang lương bảng lương GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Phụ Lục 6-Chi tiết thang lương bảng lương ● Portlet thỏa ước lao động Phụ Lục 7-Chi tiết thỏa ước lao động Phụ Lục 8-Đăng ký thỏa ước lao động GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Phụ Lục 9-Tra cứu thỏa ước lao động ● Portlet Nội quy lao động Phụ Lục 10-Đăng ký nội quy lao động Phụ Lục 11-Tra cứu nội quy lao động GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Phụ Lục 12-Chi tiết nội quy lao động ● Portlet tăng giảm lao động Phụ Lục 13-Tra cưu tăng giảm lao động Phụ Lục 14-Chi tiết tăng giảm lao động GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Phụ Lục 15- Thêm tăng giảm lao động ● Các porlet danh mục dùng chung: Danh mục quản lý địa điểm, danh mục quản lý mẩu mã phát sinh, danh mục nghề nghiệp, danh mục quản lý ngày lể Phụ Lục 16-Danh mục nghề nghiệp GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hoàng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Phụ Lục 17-Quản lý mẩu mã, class phát sinh Phụ Lục 18- Kỳ báo cáo Phụ Lục 19-Danh mục quản lý địa điểm GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hoàng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử LAB-CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VAADIN PLUGIN TRONG ECLIPSE  Cài Đặt Vaadin Plugin Cách nhanh để tạo ứng dụng Vaadin sử dụng Vaadin plugin Eclipse Bạn theo bước sau để cài đặt plugin : ● Bước1: Khởi động Eclipse ● Bước 2: Chọn Help → Eclipse Markerplace ● Bước3: Chọn thẻ search → gõ vào mục find chữ “vaadin” → nhấn nút “Go”, chờ sau phút bạn thấy mục Vaadin Plugin for Eclipse, nhấn vào nút “Install” để qua bước Phụ Lục 20-Hướng dẫn download plugin Vaadin ● Bước 4: Check chọn hết tất mục Vaadin Plugin nhấn Next : Phụ Lục 21-Hình thành phần Plugin Vaadin GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Đây bước để cài đặt Vaadin plugin Bạn chờ vài phút để quà trình download cài đặt thành cơng Phụ Lục 22-Hình q trình cài đặt Plugin Vaadin  Tạo project Vaadin với Vaadin Plugin : Bây tạo ứng dụng đơn giản với công cụ mà vừa cài đặt bên Bạn tiếp tục theo bước sau : ● Bước 1: Khởi động Eclipse, chọn File → New → Other ● Bước 2: Trong cửa sổ xuất hiện, chọn VaadinVaadin Project nhấn vào Next Phụ Lục 23-Cửa sổ tạo project Vaadin ● Bước 3: Trong cửa sổ New Vaadin Project, bạn cần điền tên project bạn đủ Các giá trị mặc định thời điểm chưa cần thiết, mục tiêu tạo project đơn giản ● Bước :Cuối cùng, bạn nhấn nút “Finish” để kết thúc việc tạo project Khởi chạy project Vaadin : Có nhiều cách khởi chạy project với server Đây cách Bạn nhắp phải project chọn Run as → Run on server GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ hành phủ điện tử Phụ Lục 24-khởi chạy project server o Và kết Phụ Lục 25-Màn hình hiển kết project GVHD: TS Phạm Văn Tính 10 SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng ... Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ sơ hành phủ điện tử GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hoàng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ sơ hành phủ điện tử. .. ứng dụng hồ sơ hành phủ điện tử GVHD: TS Phạm Văn Tính SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ sơ hành phủ điện tử CHƯƠNG : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.1 LIFERAY... viii SVTH: Cường, Hồng, Phương, Thắng Nghiên cứu ứng dụng vaadin xây dựng ứng dụng hồ sơ hành phủ điện tử TĨM TẮT  Tên đề tài: Tìm hiểu java Framework vaadin để xây dựng ứng dụng web môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VAADIN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỒ SƠ HÀNH CHÍNH TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ , NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VAADIN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỒ SƠ HÀNH CHÍNH TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay