HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ

69 25 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ Ngành Niên khoá Lớp : : : Sinh viên thực : Hệ Thống Thông Tin 2007-2011 DH07DTH 07130028 07130037 Lưu Thúy Hà Mai Xuân Hiệp 07130112 07130114 Trịnh Đức Tâm Phạm Minh Thành TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực : Ths.Nguyễn Thị Thanh Thủy Lưu Thúy Hà Nguyễn Văn Khiêm Mai Xuân Hiệp Trịnh Đức Tâm Phạm Minh Thành TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Cán hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Văn Khiêm Cán phản biện: Thạc sĩ Lê Phi Hùng Luận văn cử nhân bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày 31 tháng 08 năm 2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ Giáo Dục Đào Tạo Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc Trường ĐH NÔNG LÂM TP.HCM NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên: LƯU THÚY HÀ Ngày tháng năm sinh: 08/09/1989 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Phái: Nữ Nơi sinh: Bảo Lộc – Lâm Đồng Ngành: Công nghệ thông tin Họ tên sinh viên: MAI XUÂN HIỆP Ngày tháng năm sinh: 18/12/1989 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Phái: Nam Nơi sinh: Thống Nhất - Đồng Nai Ngành: Công nghệ thông tin Họ tên sinh viên: TRỊNH ĐỨC TÂM Ngày tháng năm sinh: 30/04/1989 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Phái: Nam Nơi sinh: Biên Hòa – Đồng Nai Ngành: Cơng nghệ thông tin Họ tên sinh viên: PHẠM MINH THÀNH Ngày tháng năm sinh: 18/11/1989 Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Phái: Nam Nơi sinh: Long Khánh – Đồng Nai Ngành: Công nghệ thông tin I TÊN ĐỀ TÀI: Hệ thống thông tin y tế II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ GVHD đề ra: - Xây dựng server cung cấp thông tin y tế cho nhiều client chạy tảng khác Web Application (PHP) Mobile Application (Android, Windows Phone) - Xây dựng hoàn chỉnh client nêu bên - Xây dựng Crawler Server để thu thập thông tin từ trang y tế tin cậy Nội dung nghiên cứu: - Tìm hiểu XML-RPC Web Service để xây dựng server ngơn ngữ Java - Tìm hiểu ngơn ngữ lập trình C# để xây dựng client tảng Windows Phone - Tìm hiểu cách thao tác với XML ngôn ngữ lập trình khác nhau: Java, C#, PHP - Tìm hiểu Maps API khác Google Maps, Bing Maps VietBanDo - Tìm hiểu thư viện FlaxCrawler cho Java để thực Crawler Server III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 05/05/2011 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15/08/2011 V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Khiêm Ngày / / Ngày / / CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH Ngày / / KHOA CNTT LỜI CẢM TẠ Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt năm giảng đường tạo điều kiện cho chúng em thực luận văn tốt nghiệp Đặc biệt chúng em xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy Thầy Nguyễn Văn Khiêm, người tận tình hướng dẫn, bảo chúng em suốt thời gian thực luận văn Trong thời gian làm việc với Cô Thầy, chúng em học hỏi nhiều kiến thức bổ ích cách thiết kế phần mềm hoàn chỉnh tác phong làm việc cách nghiêm túc Cô Thầy Chúng xin cảm ơn Bố mẹ, người không quản ngại hi sinh, gian khó để tạo điều kiện tốt cho chúng học tập làm việc Xin chân thành tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục Mặc dù cố gắng hoàn thiện luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong q Thầy Cơ tận tình bảo Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công công việc giảng dạy nghiên cứu khoa học TP.Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ADT CNTT CSDL ĐTDĐ HĐH HS KML OHA RPC SAX SDK XML Android Development Kit Công Nghệ Thông Tin Cơ Sở Dữ Liệu Điện Thoại Di Động Hệ Điều Hành Health System Keyhole Markup Language Open Handset Alliance Remote Procedure Call Simple API for XML Software Development Kit eXtensible Markup Language I DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Thị phần hệ điều hành điện thoại thơng minh q năm 2010 .5  Hình 2: Cấu trúc tảng HĐH Android 9  Hình 3: Lifecycle Activity 12  Hình 4: Lifecycle Service 13  Hình 5: Lifecycle Service (tt) 14  Hình 6: Lifecycle Service (tt) 14  Hình 7: Cấu trúc tảng HĐH Windows Phone .19  Hình 8: Các trạng thái trình chuyển trang Windows Phone .21  Hình 9: Ví dụ q trình giao tiếp Web Service 23  Hình 10: Cách thức truyền liệu XML-RPC 25  Hình 11: Kiến trúc Web Crawler 27  Hình 12: Các yêu cầu chức Web Application 29  Hình 13: Các yêu cầu chức Android Application 30  Hình 14: Các yêu cầu chức Windows Phone Application 31  Hình 15: Các yêu cầu chức HealthSystem Core 32  Hình 16: Các yêu cầu chức Crawler Server .32  Hình 17: Các yêu cầu phi chức 33  Hình 18: Usecase Web Application 34  Hình 19: Usecase Android Application 35  Hình 20: Usecase Windows Phone Application 36  Hình 21: Kiến trúc hệ thống Crawler Server .46  Hình 22: Mơ hình kiến trúc hệ thống 47  Hình 23: Mơ hình kiến trúc phần mềm 48  Hình 24: Sơ đồ lớp .49  Hình 25: Sơ đồ lớp (tt) .50  II TÓM TẮT Vấn đề nghiên cứu - Nghiên cứu dòng ĐTDĐ, HĐH ĐTDĐ - Xây dựng XML-RPC Web Service cung cấp dịch vụ thông tin y tế cho Web Applications Mobile Applications - Tìm hiểu công nghệ xử lý thao tác XML để phục vụ cho XMLRPC Web Service - Tìm hiểu ứng dụng Google Map Web PHP, Android Windows Phone Ứng dụng GPS cho phiên Mobile - Xây dựng Crawler Server để kéo liệu từ trang thông tin y tế cập nhật liệu cho hệ thống Các hướng tiếp cận - Cần xây dựng Web service để cung cấp dịch vụ thông tin y tế cho nhiều client chạy tảng khác web, ĐTDĐ Do cần sử dụng web service gọn nhẹ, hiệu đáp ứng yêu cầu - Dữ liệu truyền qua web service xml string để sử dụng cho nhiều ngơn ngữ lập trình khác - Những tính bật Google Map xác định vị trí địa điểm y tế, xác định tọa độ GPS, tìm đường đi… cần sử dụng phiên ĐTDĐ - Sử dụng thư viện Flax Crawler HTML Parser để đọc duyệt nội dung trang web thông tin y tế Cách giải vấn đề - Sử dụng XML RPC web service để cung cấp dịch vụ thông tin y tế - Sử dụng công nghệ JAXB, SAX để xử lý liệu xml truyền nhận từ web service III MỤC LỤC Chương 1  Giới thiệu 1  1.1  Tổng quan 1  1.2  Mục đích 2  1.2.1  Lý chọn đề tài .2  1.2.2  Mục đích đề tài 2  1.3  Phạm vi 2  Chương 2  Nội dung phương pháp nghiên cứu 4  2.1  Các dòng ĐTDĐ 4  2.2  Các HĐH ĐTDĐ 4  2.3  Một số ứng dụng ĐTDĐ 7  2.3.1  Ứng dụng công nghệ nhận dạng chữ viết OCR .7  2.3.2  Nhận dạng thẻ tín dụng thực thao tác thẻ 7  2.3.3  Ứng dụng y tế 7  2.3.4  Truy xuất tính sản phẩm Microsoft Dynamic CRM 8  2.3.5  Remote Desktop 8  2.4  Tìm hiểu HĐH Android 8  2.4.1  Giới thiệu HĐH Android 8  2.4.2  Các thành phần ứng dụng Android 10  2.5  Tìm hiểu HĐH Windows Phone .18  2.5.1  Giới thiệu HĐH Windows Phone .18  2.5.2  Các thành phần ứng dụng Windows Phone 20  2.6  Tìm hiểu Web service .22  2.6.1  Giới thiệu Web Service 22  2.6.2  Đặc điểm 23  2.6.3  Ưu điểm nhược điểm 24  2.6.4  XML-RPC Web Service 25  2.7  Tìm hiểu Google Map .26  2.8  Tìm hiểu Web Crawler 26  Chương 3  Phần mềm Health System 28  3.1  Phát biểu toán 28  3.2  Các yêu cầu chức 29  3.2.1  Các chức Web Application 29  3.2.2  Các chức Android Application 30  3.2.3  Các chức Windows Phone Application 31  3.2.4  Các chức HealthSystem Core 32  3.2.5  Các chức Crawler Server 32  3.3  Các yêu cầu phi chức 33  3.4  Lược đồ Usecase 34  3.4.1  Usecase Web Application 34  3.4.2  Usecase Android Application 35  IV 3.8 Sơ đồ lớp Hình 24: Sơ đồ lớp 49 ChuDe idChuDe : Integer tenChuDe : String chuDeCha : ChuDe loai : String ChuDeKhac loaiChuDeKhac : Strin Benh loaiBenh : LoaiBenh nguyenNhan : String trieuChung : String chanDoan : String * cachChuaTri : String * dsThuocChua : List phongChongBenh : String ThietBiYTe congDung : String cachSuDung : Strin * nhaSanXuat : String1 * Thuoc loaiThuoc : LoaiThuoc thanhPhan : String chiDinh : String chongChiDinh : String nhaSanXuat : String dsBenh : List BacSi ngaySinh : Date thamNien : String chuyenKhoa : ChuyenKhoa noiCongTac : DiaDiemYTe * diaChi : String soDienThoai : String addBenh() addBenh() LoaiThietBiYTe idLoaiThietBiYTe : Integer tenLoaiThietBiYTe : Strin DiaDiemYTe loaiDiaDiemYTe : String diaChi : String soDienThoai : String toaDoGPS : String dsChuyenKhoa : List addChuyenKhoa() addThuocChua() addDiaDiemYTe() * LoaiBenh idLoaiBenh : Integer tenLoaiBenh : String chuyenKhoa : ChuyenKhoa * * * * * LoaiThuoc idLoaiThuoc : Integer tenLoaiThuoc : Strin 1 * ChuyenKhoa idChuyenKhoa : Integer tenChuyenKhoa : Strin Hình 25: Sơ đồ lớp (tt) 50 LoaiDiaDiemYTe idLoaiDiaDiemYTe : Integer tenLoaiDiaDiemYTe : String Chương Kết đạt hướng phát triển 4.1 Kết đạt 4.1.1 Lý thuyết - Nắm vững kiến trúc, thành phần hệ điều hành Android Windows Phone, biết cách viết ứng dụng, quản lý tăng tốc ứng dụng - Biết cách xây dựng ứng dụng Android Windows Phone gọi dịch vụ Web Service - Biết cách tạo quản lý Thread Android - Biết cách nhúng thao tác với Google Map Android, Bing Map Windows Phone - Biết cách xây dựng XML-RPC Web Service - Tìm hiểu kỹ thuật thao tác xử lý XML JAXB, SAX Parser - Biết cách lập trình PHP hướng đối tượng, sử dụng Web Service PHP, nhúng thao tác với GoogleMap PHP - Biết cách sử dụng thư viện FlaxCrawler để thu thập liệu internet, thao tác HTML để duyệt qua nội dung trang web với HTML Parser lập lịch cho Web Crawler 4.1.2 Xây dựng ứng dụng - Xây dựng Server cung cấp dịch vụ thông tin y tế cho nhiều loại client khác (Web Applications Mobile Applications) thơng qua XML-RPC Web Service - Nhóm xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh Web PHP, HĐH Android HĐH Windows Phone 51 - Có thể Crawler thông tin, lập lịch cho Crawler cập nhật liệu cho database 4.2 Những khó khăn gặp phải hướng giải 4.2.1 Kiến thức Web Services hạn chế - Khó khăn Tất thành viên nhóm thuộc chuyên ngành hệ thống nên chưa học môn Web Service, kiến thức Web Service nhóm hạn chế - Hướng giải Nhóm tìm hiểu nghiên cứu Web Service XML-RPC từ Wikipedia để có đủ kiến thức áp dụng vào hệ thống 4.2.2 Dữ liệu truyền sử dụng cho nhiều tảng khác - Khó khăn Do dịch vụ cung cấp cho nhiều tảng client khác (PHP, Android, Windows Phone) nên liệu truyền phải đáp ứng yêu cầu đọc nhiều tảng client - Hướng giải Sau tìm hiểu cách parse đối tượng thành XML String ngược lại, nhóm định dùng JAXB để parse đối tượng Java Server thành XML String SAXParser để dùng cho Android số đối tượng đọc XML sẵn có thư viện PHP Windows Phone để parse XML String ngược lại thành đối tượng tương ứng 4.2.3 Xây dựng ứng dụng Windows Phone C# - Khó khăn Nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm lập trình C# đặc biệt tảng di động Windows Phone 52 - Hướng giải Nhóm tìm hiểu cách lập trình Windows Phone trang http://msdn.microsoft.com tham khảo sách tiếng Windows Phone Programming Windows Phone Charles Petzold 4.2.4 Làm giàu tài nguyên thông tin y tế cho hệ thống - Khó khăn Do hệ thống nhóm xây dựng hệ thống cung cấp thông tin y tế, u cầu liệu phải ln cập nhật xác - Hướng giải Nhóm sử dụng thư viện FlaxCrawler cho Java để xây dựng Web Crawler thu thập thơng tin từ trang y tế tiếng đáng tin cậy http://cimsi.org.vn/, http://songkhoe.info/, http://www.bacsigiadinh.com/, … 4.3 Hướng phát triển - Phát triển ứng dụng cho điện thoại iPhone Black Berry - Cho phép người dùng tùy chỉnh Crawler để thu thập thơng tin từ trang web - Xây dựng lọc (Filter) cho Crawler Server - Mời bác sĩ tham gia vào hệ thống 53 Chương Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận - Health System ứng dụng mang tính cộng đồng, ứng dụng khơng hỗ trợ người dùng việc cung cấp thông tin y tế, giải đáp thắc mắc, khám bệnh trực tuyến mà giúp người dùng thuận tiện nhất, tiếp cận thơng tin cách nhanh chóng - Người dùng liên lạc hay đến địa điểm y tế cách nhanh chóng xác với điện thoại chạy HĐH Android Windows Phone 5.2 Kiến nghị - Android phát triển thị trường ĐTDĐ Việt Nam giới, lại dùng ngơn ngữ lập trình Java, nhóm em có kiến nghị đưa Android vào giảng dạy cho khóa sau - Web Service có nhiều ứng dụng đặc biệt hệ thống phân tán, khơng riêng chun ngành mạng mà chuyên ngành hệ thống thông tin sử dụng đến Web Service Nhóm em có kiến nghị đưa Web Service vào dạy chung cho lớp chuyên ngành mạng hệ thống thông tin thay mơn riêng chun ngành mạng 54 Chương Phụ lục 6.1 Giai đoạn lấy yêu cầu 6.1.1 SRS 1.Requirement\1.FeatureSpecification\HealthSystem_1.SoftwareRequirementS pecification(SRS).doc 6.1.2 Business Process 1.Requirement\1.FeatureSpecification\HealthSystem_2.BusinessProcessSpecifi cation.doc 6.1.3 Yêu cầu chức 1.Requirement\1.FeatureSpecification\HealthSystem_3.FunctionREQs.doc 6.1.4 Yêu cầu phi chức 1.Requirement\1.FeatureSpecification\HealthSystem_4.NonFunctionREQs.doc 6.1.5 Phác thảo giao diện 1.Requirement\1.FeatureSpecification\HealthSystem_5.UserInterfacePrototype doc 6.2 Giai đoạn phân tích thiết kế 6.2.1 High Level Design 2.AnalysisAndDesign\1.HighLevelDesign\HealthSystem_1.HighLevelDesignD ocument.doc 6.2.2 Domain Model 2.AnalysisAndDesign\1.HighLevelDesign\HealthSystem_2.Domain Model Documentation.doc 6.2.3 Database 2.AnalysisAndDesign\3.DatabaseDesign\HealthSystem_6.DataViewDocument ation.doc 55 6.3 Hướng dẫn sử dụng / cài đặt 6.3.1 Android 5.Deployment\2_Installation_Guidance\Android SDK_InstallationGuideline.doc 6.3.2 Windows Phone 5.Deployment\2_Installation_Guidance\Windows Mobile SDK_InstallationGuideline.doc 6.3.3 Symbian 5.Deployment\2_Installation_Guidance\Symbian SDK_InstallationGuideline.doc 6.3.4 Cấu hình file htaccess Hướng dẫn cấu hình file htaccess để giấu link thật 6.3.5 Web Crawler Hướng dẫn sử dụng thư viện FlaxCrawler cho Java 6.4 Các dòng điện thoại di động 5.Deployment\Cac Dong DTDD.doc 6.5 Tài liệu tham khảo 6.5.1 Sách - Pragmatic – Hello Android – Ed Burnette Programming Windows Phone – Charles Petzold Programming Web Services with XML-RPC – Simon St.Laurent, Joe Johnston, Edd Dumbill 6.5.2 Các trang Web diễn đàn - http://developer.android.com/ http://marakana.com/forums/ http://www.anddev.org/ http://www.ibm.com/ 56 - http://androidandme.com http://www.feelandroid.com/ http://diendan.vietandroid.com/ http://www.g-android.com/forum/ http://www.androidcentral.com/ http://www.talkandroid.com/ http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2010/05/3BA1C183/page_4.asp http://www.thongtincongnghe.com/article/10260 57 ... Nai Ngành: Công nghệ thông tin I TÊN ĐỀ TÀI: Hệ thống thông tin y tế II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Nhiệm vụ GVHD đề ra: - X y dựng server cung cấp thông tin y tế cho nhiều client ch y tảng khác Web Application... Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Phái: Nam Nơi sinh: Thống Nhất - Đồng Nai Ngành: Công nghệ thông tin Họ tên sinh viên: TRỊNH ĐỨC TÂM Ng y tháng năm sinh: 30/04/1989 Chuyên ngành: Hệ thống thông. .. NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực : Ths.Nguyễn Thị Thanh Th y Lưu Th y Hà Nguyễn Văn Khiêm Mai Xuân Hiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ , HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay