2D1 6 1 2c39 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:18

y= x−3 x −1 y = 1− x Câu 39 [2D1-6.1-2] (THPT TRUNG-THANH HÓA-LẦN 1) Đồ thị hai hàm số cắt hai A, B AB điểm Tính độ dài đoạn thẳng AB = AB = AB = AB = A B C D Lời giải Đáp án B x ≠ x ≠ x −3 = 1− x ⇔  ⇔ 2 x −1 x − = −x + 2x −1 x − x − = Phương trình hồnh độ giao điểm  x = −1 ⇒ y = ⇔ ⇒ A ( −1; ) ; B ( 2; −1) ⇒ AB =  x = ⇒ y = −1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 2c39 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 6 1 2c39 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay