2D1 6 1 2c36 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:18

y = x − 3x + 3x − Câu 36 [2D1-6.1-2] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Số giao điểm đồ thị hàm số y = x2 − x −1 thị hàm số là: A B C D Lời giải Đáp án C x − 3x + 3x − = x − x − ⇔ x − 4x + 4x = Phương trình hồnh độ giao điểm:  x = ⇒ y = −1 ⇔ x = ⇒ y = giao điểm (0;-1), (2;1) đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 2c36 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 6 1 2c36 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay