2D1 6 1 2c12 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:18

Câu 12 [2D1-6.1-2] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Số điểm chung đồ thị hàm số y  x3  x  x  12 với trục Ox A B C Lời giải Đáp án B Phương trình hồnh độ giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox x  x  x  12  �  x  3  x  x    x3 � �  x  3  x  x    � �2 � x3 x  x   VN   � D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 2c12 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D1 6 1 2c12 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay