2D1 6 1 2c09 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

Câu [2D1-6.1-2] Cho mệnh đề sau ax  b y  ac �0, ad  cb �0  cx  d I Đồ thị hàm số nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng II Số điểm cực trị tối đa hàm số trùng phương ba III Bất kỳ đồ thị hàm số phải cắt trục tung trục hoành y  f  x y  g x IV Số giao điểm hai đồ thị hàm số số nghiệm phân biệt phương trình: f  x  g x Trong mệnh đề mệnh đề A (I),(III) B (II),(III) Đáp án D C (I) (II),(III) Lời giải D (I) (II),(IV)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 2c09 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 6 1 2c09 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay