2D1 6 1 2c04 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

Câu [2D1-6.1-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Gọi M , N giao điểm đường thẳng 2x  y y  x  đường cong x  Khi hoành độ trung điểm I đoạn thẳng MN 5  A B C D Lời giải Đáp án D �x �1 2x  x x  x  � �2 � x1  x2  � x1   x 1 �x  x   PT hoành độ giao điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 2c04 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 6 1 2c04 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay