2D1 6 1 2c01 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

Câu [2D1-6.1-2] (THPT YÊN LẠC - VĨNH PHÚC - LẦN1) Tìm hồnh độ giao điểm đường thẳng x2 1 13 y y  2x  với đồ thị hàm số x2 A x  2� 2 B x 11 ;x  C x  1; x  2; x  Lời giải D x 11 Đáp án B Hoành độ giao điểm đường thẳng 13 x  2x   x  đk: x �2 13 13 � 2x2  4x  x   x2 1 11 � x2  x   x2 � � � 11 � x � y  2x  13 x2 1 y với đồ thị hàm số x  nghiệm phương trình:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 2c01 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy , 2D1 6 1 2c01 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay