2D1 6 1 2c01 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

y = x − x + m + 2017 Câu [2D1-6.1-2] (THPTQG ĐỒN TRÍ DŨNG LẦN 3) Biết đồ thị hàm số x1 < x2 < x3 hoành điểm phân biệt Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? x1 < −2 < −1 < x2 < < x3 < −2 < x1 < −1 < x2 < x3 < < A B −2 < x1 < −1 < < x2 < x3 < −2 < x1 < −1 < x2 < < x3 < C D Lời giải Đáp án D cắt trục x =1 x = −1 Hàm số có hai điểm cực trị với hình dáng mơ đồ thị hàm số x1 < −1 < x2 < < x3 y = x − x + m + 2017 hình vẽ bên ta kết luận  f ( −1) = m + 2019   f ( ) = m + 2019   f ( 1) = m + 2015  f −2 = m + 2015 f ( −1) f ( −2 ) = f ( 1) f ( )  ( ) Mặt khác nên f ( −1) f ( −2 ) < ⇔ f ( 1) f ( ) < ( −2; −1) Vậy phương trình có nghiệm có nghiệm ( 1; ) ngược lại
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 2c01 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 6 1 2c01 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay