2D1 6 1 1c4118 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

4 Câu 41 [2D1-6.1-1] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Cho hàm số y   x  2x  Số giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox A B C D Lời giải Đáp án A Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số trục Ox nghiệm pt sau :  x  x   � x  � x  �1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 1c4118 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 6 1 1c4118 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay