2D1 6 1 1c17 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

Câu 17 [2D1-6.1-1] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Tìm tọa độ giao điểm y = x3 − 3x y = −x + với đường thẳng I ( 2; ) I ( 2;1) A B I ( 1;1) C Lời giải I đồ thị hàm số I ( 1; ) D Đáp án C y = x3 − 3x y = −x + Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số đường thẳng nghiệm PT: 3 x − x = − x + ⇔ x − x − = ⇔ ( x − 1) ( x + x + ) = ⇔ x = ⇒ y = I
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 1c17 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 6 1 1c17 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay