2D1 6 1 1c13 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

Câu 13 [2D1-6.1-1] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_01) Đường thẳng y = x - cắt đồ thị hàm số y  x  x  3x ba điểm Tìm tọa độ ba điểm A  1; 3 ;  2; 2  ;  2; 6  D  7;3 ;  2; 2  ;  2; 6  B  1; 5 ;  3; 1 ;  4;  C  5;1 ;  5; 9  ;  6;  Lời giải Đáp án A Hoành độ giao điểm đường thẳng y  x  đồ thị hàm số y  x  x  x nghiệm phương x 1 � x3  x  3x  x  � x  x  x   � � x  �2 � trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 1c13 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy , 2D1 6 1 1c13 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay