2D1 6 1 1c02 206 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

Câu [2D1-6.1-1] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Biết đường thẳng y  x  cắt đồ thị hàm số x 1 y x  hai điểm phân biệt A  x A ; y A  , B  xB ; yB  x A  xB Tính giá trị biểu thức P  y A  y B A P  4 B P  1 C P  D P  Lời giải Đáp án D Phương trình hồnh độ giao điểm đường thẳng y  x  hàm số cho là: 2x 1 x  �  x  1  x  1  x  (vì x  1 khơng phải nghiệm phương trình) x  � y  1 � �� 2 � x  2x  �x  � y  � y A  1, yB  1 � P  y A  yB  x 1 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 1c02 206 copy , 2D1 6 1 1c02 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay