2D1 6 1 1c02 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:17

y= x+2 x −1 Câu [2D1-6.1-1] (THPT ĐOÀN KẾT-HAI TRƯNG-HÀ NỘI) Tọa độ giao điểm đồ thị hàm số y = 2x đường thẳng là: 1 A(3; 6), B (− ; −1) A(2; 4), B(− ; −1) A(3;6), B(−1; −2) A(2; 4), B (−1; −2) 2 A B C D Lời giải Đáp án D x+2 = 2x Xét phương trình hồnh độ giao điểm ta có x − d  x =  →y =  ⇒ d  x = −  → y = −1 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 1 1c02 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy , 2D1 6 1 1c02 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay