2D1 6 0 4c39 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

Câu 39 [2D1-6.0-4] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Biết đường thẳng d : y = −3x + m cắt đồ thị 2x + ( C) G OAB A B ( C) : y = x − hai điểm phân biệt cho trọng tâm tam giác thuôc đồ thị m O 0; ) với ( gốc tọa độ Khi giá trị thực tham số thuộc tập hợp sau đây? 2;3] 5; −2] 3; +∞ ) −∞; −5] A ( B ( C ( D ( Lời giải Đáp án C 2x +  x ≠ = −3x + m ⇔  x −1 f ( x ) = 3x − ( m + 1) x + m + = ( 1) Xét phương trình ∆  = m − 10m − 11 > ⇔ m ∈ ( −∞; −1) ∪ ( 11; +∞ )  f ( 1) = ≠ A ( x A ; −3x A + m ) ; B ( x B ; −3x B + m )   ĐK: Khi Theo m +1 xA + xB = viet ta có: x + xB + x0 m +1 y + y B + y0 m −  m +1 m −1  xG = A = yG = A = ⇒ G ; ÷ 3   Ta có: m +1 +1 m −1 G ∈ ( C) ⇔ = 15 + 325 m +1 m= −1 Vì Suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 0 4c39 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 6 0 4c39 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay