2D1 6 0 3c31 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

Câu 31 [2D1-6.0-3] (THPTQG THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG_2018_10) Biết đường thẳng thị hàm số A y = ( 3m − 1) x + 6m + ba điểm phân biệt cho giao điểm cách hai giao điểm lại Khi y = x − 3x + m thuộc khoảng đây? B   ( 0;1) 1; ÷   C D ( −1;0 ) 3   ; ÷ 2  Lời giải Đáp án C (C ) Phương trình hồnh dộ giao điểm (d ) (*) ( 3m − 1) x + 6m + = x − 3x + ⇔ x − 3x − ( 3m − 1) x − 6m − = (C ) Giả sử Vì B A ( x1 ; y1 ) , B ( x ; y ) cách điểm A C , C ( x ; y3 ) B ⇒ giao điểm trung điểm (d ) AC ⇒ x1 + x = 2x (*) Mà theo định lí Viet cho phương trình , ta x1 + x + x = → 3x = ⇒ x = (*) Thay x2 = vào , ta có 13 − 3.12 − ( 3m − 1) − 6m − = ⇔ −9m − = ⇔ m = − (TM ) Thử lại, với cắt đồ x = m = − ⇒ (*) ⇔ x − 3x + 2x = ⇔  x =  x = Vậy m ∈ ( −1;0 )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 0 3c31 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy , 2D1 6 0 3c31 223 thầy đặng việt hùng 2018 10 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay