2D1 6 0 3c30 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

Câu 30 [2D1-6.0-3] (THPTQG ĐỀ-SỐ-3-GV-LÊ-ANH-TUẤN-2018) Hỏi có tất giá trị nguyên m để đồ thị hàm số y  x  3(m  3) x  18mx  tiếp xúc với trục hoành? A B C Lời giải D Đáp án A y�  x  6(m  3) x  18m Để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành hệ sau có nghiệm � x3  3(m  3) x  18mx   0(1) �x  (2) � x  6mx  18 x  18m  �  x  m   x  18   � � � xm � x  6(m  3) x  18m  0(2) Ta có � 35 54  27( m  3)  54m   � m  (1) 27 Với x  thay vào phương trình ta Với x  m thay vào phương trình (1) ta � m 1 � 2m  3(m  3)m2  18m2   �  m3  9m   � � m  42 � m  42 �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 0 3c30 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 6 0 3c30 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay