2D1 6 0 2c1518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

M,N Câu 15 [2D1-6.0-2] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Gọi giao điểm đường 2x + y= y = x +1 MN x −1 I thẳng đường cong Khi hồnh độ trung điểm đoạn thẳng bằng? 5 − 2 A B C D Lời giải Đáp án D M,N Hoành độ nghiệm pt sau : 2x + x +1 =         ( x ≠ 1) ⇒ x2 −1 = 2x + ⇔ x2 − x − = x −1 Giải pt sau áp dụng cơng thức tọa độ trung điểm ta hồnh độ I
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 0 2c1518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 6 0 2c1518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay