2D1 6 0 2c33 03 SGD THANH hóa 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

Câu 33 [2D1-6.0-2] (SGD THANH HÓA-2018-LẦN 1) Cho đồ thị hàm số y = f ( x ) = x + bx + cx + d cắt trục 1 P   f� x1  f � x2  f � x ; x ; x    x3  hoành điểm phân biệt có hồnh độ Tính giá trị biểu thức A P = + 2b + c B P = b + c + d C P = D Lời giải Đáp án C f  x    x  x1   x  x2   x  x3  Theo giả thiết ta có f�  x    x  x2   x  x3    x  x1   x  x3    x  x1   x  x2  Suy 1 1 1 P      f�  x1  f �  x2  f �  x2   x1  x2   x1  x3   x2  x1   x2  x3   x3  x1   x3  x2  Khi  x  x    x1  x3    x1  x2     x1  x2   x2  x3   x1  x3 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 0 2c33 03 SGD THANH hóa 2018 copy , 2D1 6 0 2c33 03 SGD THANH hóa 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay