2D1 5 104c29 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

y = f ( x ) , y = f ' ( x ) , y = f '' ( x ) Câu 29 [2D1-5.10-4] (THPTQG ĐỒN TRÍ DŨNG LẦN 3) Cho ba hàm số có đồ thị y = f ( x) , y = f '( x) y = f '' ( x ) vẽ mô tả hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số theo thứ tự, tương ứng với đường cong nào? ( C3 ) ; ( C2 ) ; ( C1 ) A Đáp án D ( C2 ) ; ( C1 ) ; ( C3 ) B ( C2 ) ; ( C3 ) ; ( C1 ) C Lời giải ( C1 ) ; ( C3 ) ; ( C12 ) D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 104c29 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 5 104c29 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay