2D1 5 9 3c42 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:16

y = f ( x − ) +1 y = f ( x) Câu 42 [2D1-5.9-3] Cho đồ thị hàm số A B Đáp án C Dựa vào phép tịnh tiến đồ thị: hình vẽ Đồ thị hàm số C Lời giải y = f ( x) Bước 1: Tịnh tiến đồ thị hàm số trục hoành đơn vị y = f ( x−2 ) Bước 2: Vẽ đồ thị hàm số dựa vào đồ thị tịnh tiến bước Bước 3: Tịnh tiến đồ thị hàm số vẽ bước theo trục tung đơn vị y = f ( x − ) +1 Vậy đồ thị hàm số có điểm cực trị có cực trị? D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 9 3c42 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 5 9 3c42 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay