2D1 5 9 2c09 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

y = f ( x ) = ax + bx + c ( a ≠ 0) Câu [2D1-5.9-2] (THPTQG ĐỒN TRÍ DŨNG LẦN 3) Cho hàm số với có đồ thị y = f '( x) y = f ( x) y = −2 hàm số hình vẽ bên Biết đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng M ( 2; −14 ) P = a+b+c đồng thời qua điểm Giá trị biểu thức là? P = a+b+c = − A P = a+b+c = − B P = a+b+c = − C Lời giải P = a+b+c = D Đáp án A y = f ' ( x ) = 4ax + 2bx Từ hình vẽ đồ thị hàm số f ' ( 1) = −4 ⇔ 4a + 2b = −4 ⇔ 2a + b = −2 a < 0, b < cho ta nhận thấy rằng: Hơn nữa, ta có đồ thị hàm số có điểm cực đại để đồ thị hàm số y = f ( x) y = −2 c = −2 tiếp xúc với đường thẳng M ( 2; −14 ) 16a + 4b + c = −14 Mặt khác đồ thị hàm số qua điểm nên a = − , b = −1, c = −2 P = a +b +c = − 2 Do ta tìm nên Học sinh tưởng tượng hình dáng đồ thị hàm số hình vẽ bên
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 9 2c09 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 5 9 2c09 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay