2D1 5 6 3c34 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

Câu 34 [2D1-5.6-3] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Cho hàm số Đồ thị hình hàm số đây? y A x 2 x 1 y B x 2x  y C Lời giải x 2x  y D x 2x  có đồ thị hình y x 2x  Đáp án A y Đồ hình đồ thị hàm số chẵn, nên đối xứng qua trục tung Chỉ có hàm số chẵn thoả mãn đề x 2 x 1 hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 6 3c34 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D1 5 6 3c34 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay