2D1 5 6 3c26 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

Câu 26 [2D1-5.6-3] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Đồ thị hình bên hàm số nào? A y  x  3x B y  x3  x y  x 3 x C Lời giải D y  x3  3x Đáp án B Hàm số đối xứng qua trục tung nên hàm số chẵn ta loại đáp án A D Hàm số giá trj âm nên ta loại đáp án C chọn đáp án B
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 6 3c26 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 6 3c26 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay