2D1 5 6 3c05 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

y = ax + bx + cx + d Câu [2D1-5.6-3] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Cho hàm số y = ax + bx + cx + d + đồ thị hình vẽ bên Đồ thị hàm số điểm cực trị? A B C Lời giải D Đáp án B y = ax + bx + cx + d + y = ax + bx + cx + d y = ax + bx + cx + d + Lật phần bên qua trụ hoành Đồ thị gốc ban đầu Tịnh tiến lên đơn vị y = ax + bx + cx + d + Ta vẽ đồ thị hàm số theo ba bước sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 6 3c05 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 6 3c05 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay