2D1 5 5 4c43 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

y  f  x Câu 43 [2D1-5.5-4] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Cho hàm số có đạo hàm � Đường cong y f�  x , ( y  f �  x  liên tục �) Xét hàm số hình vẽ bên đồ thị hàm số g  x   f  x2  2 Mệnh đề sai? A Hàm số C Hàm số g  x  �; 3 g  x  1;0  nghịch biến nghịch biến B Hàm số có điểm cực trị D Điểm cực đại hàm số Lời giải Đáp án C g�  x  f �  x   x Ta có � x   1 � x  �1 �f � x  2  �2  � g� �� x 2 � � x  �2  x  � � x  � � � x0 x0 � � x  2 f�  x2  2  � x2   � � � x2 � Ta có Ta có bảng xét dấu g  x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 5 4c43 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D1 5 5 4c43 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay