2D1 5 5 3c40 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

y = f ( x ) = ax + bx + c Câu 40 [2D1-5.5-3] Cho hàm số P = a + 2b + 3c Tính giá trị biểu thức P = −15 P=8 A B Đáp án A ( 0;c ) có bảng biến thiên hình vẽ P = 15 C Lời giải c = −3 Ta có: Đồ thị qua điểm suy x = ⇒ y = a + b + c = −5 ⇒ a + b = −2 Tại y ' ( 1) = ⇔ 4a + 2b = x =1 Do điểm cực trị suy c = −3  a = ⇒ P = −15  b = −4  Do D P = −8
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 5 3c40 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 5 5 3c40 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay