2D1 5 5 3c30 206 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

Câu 30 [2D1-5.5-3] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Cho hàm số y  f ( x) liên tục có đạo hàm cấp hai � Đồ thị hàm số y  f ( x) , y  f '( x) , y  f ''( x) đường cong hình vẽ bên A (C3 ), (C1 ),(C2 ) B (C1 ), (C2 ), (C3 ) C (C3 ), (C2 ), (C1 ) Lời giải D (C1 ),(C3 ),(C2 ) Đáp án A - Phương pháp: Phân tích đồ thị - Cách giải: Từ đồ thị ta thấy (C3 ) đồ thị hàm bậc bốn; (C1 ) đồ thị hàm bậc ba; (C2 ) đồ thị � f x f �x f�  x hàm bậc hai (parabol) nên (C3 ) đồ thị   ; đồ thị   ; (C2 ) đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 5 3c30 206 copy , 2D1 5 5 3c30 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay