2D1 5 5 3c07 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

Câu [2D1-5.5-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số y = f ( x ) = ax + bx + cx + dx + e ( a ≠ ) f x f′ x y = f ′( x) Biết hàm số ( ) đạo hàm ( ) hàm số đồ thị hình vẽ bên Khi nhận xét sau sai? −2;1) f x A Trên ( hàm số ( ) tăng f x 1; +∞ ) C Hàm ( ) đồng biến khoảng ( B Hàm D Hàm Lời giải f ( x) f ( x) giảm đoạn [ −1;1] nghịch biến khoảng ( −∞; −2 ) Đáp án B  −2 < x <  y = f ′( x) f′ x >0 Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy, ( )  x > ⇒ f ( x ) đồng biến khoảng ( −2;1) , ( 1; +∞ ) C A D f′ x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 5 3c07 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D1 5 5 3c07 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay