2D1 5 5 2c30 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:15

y  f  x Câu 30 [2D1-5.5-2] (THPTQG ĐOÀN TRÍ DŨNG LẦN 3) Cho hàm số xác định, liên tục � có đạo y  f ' x hàm hàm số với đồ thị hình vẽ bên Xác định tọa độ điểm cực đại hàm số y  g  x   f  x   2x ? x   A B x  C x  D Khơng có điểm cực đại Lời giải Đáp án B g ' x  f ' x  g ' x Vì nên qua điểm x  đổi dấu từ dương sang âm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 5 2c30 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 5 5 2c30 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay