2D1 5 5 2c19 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:14

( x) Câu 19 [2D1-5.5-2] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Cho hàm số y  f ( x) Đồ thị hàm số y  f � hình dưới: Mệnh đề ? A Hàm số y  f ( x ) nghịch biến khoảng (�;0) B Hàm số y  f ( x) đạt cực tiểu x  C Hàm số y  f ( x ) đạt cực đại x  D Hàm số y  f ( x ) đồng biến khoảng (�; �) Lời giải Đáp án D Nhìn vào hình vẽ ta thấy đồ thị nằm hồn tồn trục Ox nên x hàm số y  f ( x) đồng biến R y'>0 với
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 5 2c19 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 5 5 2c19 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay