2D1 5 4 2c12 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:14

3 Câu 12 [2D1-5.4-2] (THPTQG ĐỀ-SỐ-3-GV-LÊ-ANH-TUẤN-2018) Cho hàm số y  x  ax  bx  c  C  hình vẽ Khẳng định sau sai? đồ thị biểu diễn đường cong A a  b  c  1 2 B a  b  c �132 C a  c �2b Lời giải Đáp án C y�  x  ax  b  Với x  0; y  4 Thay vào hàm số ta c  4  Với x  1; y  Thay vào hàm số ta a  b   �  a  b  � a  b  3  Hàm số đạt cực trị x  nên y� Từ suy a  6; b  9; c  4 Vậy C sai  a; b; c �� D a  b  c  11
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 4 2c12 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 4 2c12 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay