2D1 5 3 3c12 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:14

y = ax + bx + c Câu 12 [2D1-5.3-3] Cho hàm số có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau đúng? a > 0, b < 0, c > 0, b − 4ac > A a > 0, b < 0, c > 0, b − 8ac > a > 0, b < 0, c > 0, b − 4ac < C x →+∞ Ta có: a > 0; Đáp án A lim y = +∞ B a > 0, b < 0, c > 0, b − 8ac < D Lời giải ab < ⇒ b < 0; nên đồ thị hàm số có cực trị nên ( 0; c ) ⇒ c > Oy Đồ thị hàm số cắt tại điểm b2 b2 −b −b yCT = a − +c x2 = 2a 4a 2a 4a Với thế vào ta được
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 3 3c12 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu , 2D1 5 3 3c12 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay