2D1 5 3 2c02 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:14

Câu [2D1-5.3-2] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Đồ thị hàm số nào? A y  x  3x  y   x  3x  B C y  x  x  Lời giải Đáp án C Giả sử hàm số cần tìm y  ax  bx  c � y '  4ax  2bx Đồ thị hàm số cắt Oy (0;-3) nên c  3 4a  2b  � �a  �� � a  b  c  4 b  2 � Hàm số đạt cực trị -4 x  nên � Vậy, hàm số cần tìm y  x  x  D y  x  x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 3 2c02 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D1 5 3 2c02 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay