2D1 5 3 2c01 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:14

Câu [2D1-5.3-2] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Bảng biến thiên hàm số nào? A y = − x + 3x + x − B y = x − 3x − x − C y = − x + 3x + x + Lời giải Đáp án D Giả sử hàm số cần tìm y = ax + bx + cx + d ⇒ y ' = 3ax + 2bx + c Hàm số đạt cực trị Mặt khác, tại x=3 Do đó: x = −1 x = −1 x=3 nên 3a − 2b + c =   27a + 6b + c = y = 10 ⇒ − a + b − c + d = 10; y = −22 ⇒ 27a + 9b + 3c + d = −22; a = 1; b = −3; c = −9; d = Vậy, hàm số cần tìm y = x − x − x + D y = x − 3x − x +
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 3 2c01 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D1 5 3 2c01 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay