2D1 5 3 1c229 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:14

Câu 22 [2D1-5.3-1] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Bảng biên thiên hàm số nào? y = x4 − 2x2 − A y = − x4 + 2x2 − B y = x4 + 2x2 − C Lời giải Đáp án A Dựa bảng biến thiên ta thấy: x4 Tận bên phải hàm số dấu với hệ số nên ta loại đáp án B y = −3 x=0 Tại nên ta loại đáp án D y = −4 C x =1 Tại nên ta loại đáp án chọn đáp án A y = x4 + 2x2 + D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 3 1c229 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 5 3 1c229 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay