2D1 5 2 2c02 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

Câu [2D1-5.2-2] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU-2018-LẦN 2) Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? y = − ( x + 1) ( x − ) y = x4 − 2x2 + A B C Lời giải Đáp án C Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy, đồ thị hàm số bậc Ta y = ( x − 2) y = x − 3x + với a>0 có x = ⇒ y = ′ ′ ⇒ y = x − x ⇒ y = ⇒ x = ⇒ y = y = x3 − 3x +  D cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 2 2c02 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy , 2D1 5 2 2c02 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay