2D1 5 1 3c32 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

Câu 32 [2D1-5.1-3] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Các hàm số f  x ,g  x h x xác định đạo hàm � Các hàm số đồ thị tương ứng f ' x  , g ' x  , h ' x  hình (1) , (2) , (3) đồng thời hàm số đồ thị số ( a ) ( b ) ( c ) hình , , Hãy tương ứng đồ thị hàm số đạo hàm �  1   a  �  2   c � �  3   b  A � Đáp án D �  1   c  �  2   b � �  3   a  B � �  1   b  �  2   a  � �  3   c  C � Lời giải �  1   c  �  2   a  � �  3   b  D �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 3c32 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 1 3c32 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay