2D1 5 1 3c31 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

Câu 31 [2D1-5.1-3] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Cho biết đồ thị sau đồ thị bốn hàm A, B, C , D số phương án Đó đồ thị hàm số nào? y = x3 − x + A Đáp án C y = − x3 + 3x − B y = x − 3x + C Lời giải a >0→ Từ hình dáng đồ thị, suy loại đáp án B ( −1;3) ( 1; −1) Đồ thị qua điểm C Thay trực tiếp đáp án lại, ta thấy đáp án thỏa y = x3 − x + D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 3c31 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D1 5 1 3c31 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay