2D1 5 1 3c01 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

Câu [2D1-5.1-3] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Cho hàm số y = f ( x ) = ax + bx + cx + d y = f '( x ) đạo hàm hàm số với đồ thị hình vẽ bên Biết đồ thị y = f ( x) y = f ( x) hàm số tiếp xúc với trục hồnh điểm hồnh độ dương Khi đồ thị hàm số cắt trục tung điểm tung độ bao nhiêu? A B C Lời giải D Đáp án D f ' ( x ) = 3ax + 2bx + c Ta Do vậy: ( 0;0 ) , ( 1; −1) , ( 2;0 ) qua điểm y = x3 − x + d nên a = , b = −1, c = Điểm tiếp xúc với trục hoành cực trị đồ thị hàm số ta y = f ( x) x=0 x=2 Vì đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hồnh điểm hồnh độ f ( 2) = ⇔ d = x=2 dương nên đồ thị hàm số tiếp xúc trục hoành điểm nghĩa là:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 3c01 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 1 3c01 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay