2D1 5 1 2c3914 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

Câu 39 [2D1-5.1-2] Cho hàm số y ax  b cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A ac  0, bd  B bd  0, ad  C bc  0, ad  Lời giải Đáp án C Ta có • Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang: • Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng: y= x =- • Đồ thị hàm số cắt Oy điểm có tung độ: a > � ac > (1) c d > � cd < (2) c y= b < � bd < (3) d x =- • Đồ thị hàm số cắt Ox điểm có hồnh độ: Từ (3) ta loại A , từ (4) loại D Từ (1) (2) � adc < � ad < ta loại B b < � ab > (4) a Từ (2) (3) � bcd > � bc > kết hợp với ta có đáp án C D ab  0, cd 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c3914 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung , 2D1 5 1 2c3914 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay