2D1 5 1 2c33 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

4 Câu 33 [2D1-5.1-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Đồ thị hàm số y   x  x  dạng A B C Lời giải Đáp án D Hàm số a  ab  nên điểm cực trị (loại B C)  0;1 loại A Trong điểm cực trị đồ thị hàm số D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c33 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 5 1 2c33 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay