2D1 5 1 2c31 DE SO 8 gắn ID yen hoang

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

Câu 31 [2D1-5.1-2] (THPT CHUYÊN_LAM_SƠN) Bảng biến thiên hàm số nào? A y  x  x  Đáp án C B y   x  x  C y  x  x  Lời giải D y  x  x  lim y  �� a  Dựa vào đồ thị hàm số ta có: x �� (loại B)  0; 3 (loại D) đồ thị hàm số có điểm cực trị (loại A) Đồ thị hàm số qua điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c31 DE SO 8 gắn ID yen hoang , 2D1 5 1 2c31 DE SO 8 gắn ID yen hoang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay