2D1 5 1 2c28 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

Câu 28 [2D1-5.1-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số sau A 3x − y= 1− x B C 3x − y= 1− x 3x − y= −1 − x Lời giải Đáp án D Đồ thị hàm số qua điểm Đồ thị hàm số nhận A ( 0;1) x = x0 > loại TC Ð A B (loại C) D y= 3x + 1− 2x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c28 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 5 1 2c28 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay