2D1 5 1 2c28 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:11

Câu 28 [2D1-5.1-2] (THPT C PHỦ HA NAM LẦN 1) Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A , B , C , D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x  x  B y   x  x  C y  x  x  Lời giải D y   x  x  Đáp án A Đồ thị hàm số hướng lên nên a  ; hàm số ba cực trị nên a.b  � b  hàm số nằm phía trục Ox nên hệ số c Vậy hàm số cần tìm : y  x  x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c28 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 5 1 2c28 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay