2D1 5 1 2c22 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:11

Câu 22 [2D1-5.1-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A , B , C , D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  x  B y  x  x  Đáp án B Dựa vào đồ thị hàm số ta có: C Lời giải lim y  �� a  x �� y x3  x  (loại A , C , D) D y   x  x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c22 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 5 1 2c22 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay